لیست پخش بیمارستان

- فصل اول
Hospital Playlist - S01
سال پخش: 2020 تعداد قسمت: 12

فصل‌های سریال

داستان فصل

لیست پخش بیمارستان داستان پنج پزشکی را روایت می کند که از زمان ورود به دانشکده پزشکی در سال 1999 با یکدیگر دوست بوده اند.

درباره فصل

تماشای آنلاین فصل اول سریال لیست پخش بیمارستان