-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 12

Hospital Playlist - S01 - E12
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوازدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

به عنوان پزشک و به عنوان انسان ، پنج دوست هر کدام از مراحل بعدی خود را می فهمند و باید با پیچ و خم و تصمیمات زندگی روبرو شوند.