-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 3

Hospital Playlist - S01 - E03
کارگردان:
نام قسمت: قسمت سوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دانشجویان پزشکی این بیمارستان از پزشکان الهام گرفته شده اند ، که هر یک از بیماران به روش های خاص خود مراقبت می کنند