-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 6

Hospital Playlist - S01 - E06
کارگردان:
نام قسمت: قسمت ششم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کیم جون وان منتظر پاسخ لی ای سون است که می گوید به مدتی زمان نیاز دارد.