% 100

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 1

Hospital Playlist - S01 - E01
کارگردان:
نام قسمت: قسمت اول زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پنج دوستانی که دوستی آنها به روزهای تحصیل در مدرسه پزشکی برمی گردد ، هنگامی که یک تماس تلفنی باعث قطع زندگی شلوغ آنها می شود ، دوباره با هم جمع می شوند.