% 100

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 2

Hospital Playlist - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

برای اولین بار در 20 سال گذشته ، همه سرانجام زیر یک سقف شروع کار می کنند.