-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 11

Hospital Playlist - S01 - E11
کارگردان:
نام قسمت: قسمت یازدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

ایک جون درخواست حساس همسر آشفته یک بیمار را برآورده می کند.