-

کاراگاه حقیقی -

فصل اول - قسمت 8

True Detective - S01 - E08
کارگردان: Cary Joji Fukunaga
نام قسمت: Form and Void زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

جزئیات نادیده گرفته شده هارت و کوهل را از اهمیت جدیدی در پرونده 17 ساله خود برخوردار می کند.