-

کاراگاه حقیقی -

فصل اول - قسمت 6

True Detective - S01 - E06
کارگردان: Cary Joji Fukunaga
نام قسمت: Haunted Houses زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

مگی فعالیت های کوهل را در سال 2002 آشکار کرد ، وقتی رابطه وی با هارت شکسته شد و او این نیرو را کنار گذاشت.