-

کاراگاه حقیقی -

فصل سوم - قسمت 4

True Detective - S03 - E04
کارگردان: Nic Pizzolatto نویسنده: David Milch
نام قسمت: The Hour and the Day زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هایس و غرب ارتباط احتمالی بین کلیسای محلی و جنایات پورسل را مشاهده می کنند. در حالی که کارآگاهان یک مظنون را جستجو می کنند و دیگری را برای بازجویی جمع می کنند ، وودارد توسط یک گروه هوشیار هدف قرار می گیرد.