-

کاراگاه حقیقی -

فصل سوم - قسمت 8

True Detective - S03 - E08
کارگردان: Daniel Sackheim نویسنده: Nic Pizzolatto
نام قسمت: Now Am Found زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

وین کوشش می کند تا خاطرات خود را حفظ کند و چنگش را به واقعیت بکشاند ، زیرا سرانجام حقیقت موجود در مورد پورسل آشکار شده است.