-

کاراگاه حقیقی -

فصل دوم - قسمت 8

True Detective - S02 - E08
کارگردان: John Crowley نویسنده: Nic Pizzolatto
نام قسمت: Omega Station زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

فرانک ، ری و آنی گزینه های خود را به عنوان قاتل کاسپرا انتخاب می کنند و دامنه فساد فاش می شود.