دانلود اپلیکیشن
Mahershala Ali

Mahershala Ali

بازیگری فیلم3

پوستر آلیتا: فرشته نبرد
آلیتا: فرشته نبرد
Alita: Battle Angel
2019
پوستر کتاب سبز
کتاب سبز
Green Book
2018
پوستر مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی دو زبانه
مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018

بازیگری سریال1

پوستر کاراگاه حقیقی
کاراگاه حقیقی
True Detective
2014 - 2019