-

کاراگاه حقیقی -

فصل اول - قسمت 3

True Detective - S01 - E03
کارگردان: Cary Joji Fukunaga
نام قسمت: The Locked Room زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

تصویری پنهان در کلیسای سوخته ، کوه و هارت را به سمت جوئل تریوت ، وزیر احیا کننده چادر سوق می دهد که مجاهدین خویش انگشت خود را به یک "مرد قد بلند" زده شده که با دورا لنگ دیده می شود ، انگشت می زنند. برای بازجویی وارد شد ، یک مجرم جنسی که توضیحات را ارائه می دهد ، با وجود ارائه اعتراف ، به سرعت توسط کوهل اخراج شد. پس از اینکه مگی کول را با یکی از دوستانش در یک نوار C&W تنظیم کرد ، هارت محاصره می شود. به دنبال ایجاد یک الگوی قتل ، کول نسبت به پرونده های پرونده قدیمی پیروز شد و ارتباطی با زنی پیدا کرد که فرض می شود سالها قبل از آن غرق شده است.