کاراگاه حقیقی - فصل دوم - قسمت 7

True Detective - S02 - E07
کارگردان: Daniel Attias نام قسمت: Black Maps and Motel Rooms
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا