-

کاراگاه حقیقی -

فصل دوم - قسمت 7

True Detective - S02 - E07
کارگردان: Daniel Attias نویسنده: Nic Pizzolatto
نام قسمت: Black Maps and Motel Rooms زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

ری ، آنی و پاول اقدامات احتیاط آمیز را برای گشودن از کشف و حل کردن یک راز تاریک انجام می دهند. فرانک با پیامد خیانت خود سروکار دارد.