-

دورورو -

فصل اول - قسمت 8

Dororo - S01 - E08
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هشتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در یک دهکده خاص ، دختران جوان را به عنوان قربانی های آیینی برای دلجویی از یک دیو بزرگ هزارپایی به آن می دهند.