-

دورورو -

فصل اول - قسمت 15

Dororo - S01 - E15
کارگردان:
نام قسمت: قسمت پانزدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سابامه مردم را به شیاطین می خوراند تا از دهکده ای که بر آن حکومت می کند محافظت کنند.