-

دورورو -

فصل اول - قسمت 14

Dororo - S01 - E14
کارگردان:
نام قسمت: قسمت چهاردهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سابامه هیکامارو را به محل اقامت خود دعوت می کند.