% 100

دورورو -

فصل اول - قسمت 11

Dororo - S01 - E11
کارگردان:
نام قسمت: قسمت یازدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دیوار عظیم که آخرین بقایای قلعه ای است که روزی در مرز ایستاده است را می شنوند.