-

دورورو -

فصل اول - قسمت 17

Dororo - S01 - E17
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هفدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هیاکیمارو از جوکای درخواست یک پای مصنوعی جدید می کند.