-

دورورو -

فصل اول - قسمت 13

Dororo - S01 - E13
کارگردان:
نام قسمت: قسمت سیزدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دورورو با ترک دامنه دیاگو ، مجسمه ای از فودو ، یکی از خدایان خردمند را پیدا می کند.