-

دورورو -

فصل اول - قسمت 18

Dororo - S01 - E18
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هجدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دیو کوسه غرش بیرون می آورد و به دورورو که بسته شده و قادر به حرکت نیست حمله می کند.