-

دورورو -

فصل اول - قسمت 22

Dororo - S01 - E22
کارگردان:
نام قسمت: قسمت بیست و دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

نویی ، مادر هیکامارو و تاهومارو ، برای یافتن و کمک به پسرانش ، با دورورو قلعه را ترک می کند.