-

دورورو -

فصل اول - قسمت 24

Dororo - S01 - E24
کارگردان:
نام قسمت: قسمت بیست و چهارم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دورورو ، جوكای و لیدی نویی نیز به قلعه می روند.