% 100

بازی تاج و تخت -

فصل 4 - قسمت 7

Game of Thrones - S04 - E07
کارگردان: Alik Sakharov نویسنده: David Benioff , D. B. Weiss
نام قسمت: Mockingbird زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

Tyrion متحد بعید بدست می آورد. دااریو از دنی می خواهد که به او اجازه دهد آنچه را که می کند به بهترین وجه انجام دهد. هشدارهای جان در مورد آسیب پذیری دیوار نادیده گرفته می شود. براین رهبری جدید را دنبال می کند.