دانلود اپلیکیشن
Lena Headey

Lena Headey

بازیگری فیلم4

پوستر نه گلوله
نه گلوله
9 Bullets
2022
پوستر توئیست
توئیست
Twist
2021
پوستر معجون باروت
معجون باروت
Gunpowder Milkshake
2021
پوستر برادران گریم
برادران گریم
The Brothers Grimm
2005

بازیگری سریال2

پوستر بلور تاریک: عصر مقاومت
بلور تاریک: عصر مقاومت
The Dark Crystal: Age of Resistance
2019
پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019