دانلود اپلیکیشن
Gwendoline Christie

Gwendoline Christie

بازیگری فیلم2

پوستر دوستِ ما
دوستِ ما
Our Friend
2021
پوستر تاریک‌ترین ذهن‌ها
تاریک‌ترین ذهن‌ها
The Darkest Minds
2018

بازیگری سریال1

پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019