دانلود اپلیکیشن
Gwendoline Christie

Gwendoline Christie

بازیگری فیلم2

پوستر دوستِ ما
دوستِ ما
Our Friend
2021
پوستر تاریک‌ترین ذهن‌ها
تاریک‌ترین ذهن‌ها
The Darkest Minds
2018

بازیگری سریال2

پوستر ونزدی
دو زبانه
ونزدی
Wednesday
2022
پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019