دانلود اپلیکیشن
Sophie Turner

Sophie Turner

بازیگری فیلم1

پوستر مردان ایکس: ققنوس تاریک
دو زبانه
مردان ایکس: ققنوس تاریک
X-Men: Dark Phoenix
2019

بازیگری سریال1

پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019