دانلود اپلیکیشن
Nikolaj Coster-Waldau

Nikolaj Coster-Waldau

بازیگری فیلم3

پوستر فراموشی
فراموشی
Oblivion
2013
پوستر قلمرو بهشت
دو زیرنویس
قلمرو بهشت
Kingdom of Heaven
2005
پوستر سقوط شاهین سیاه
سقوط شاهین سیاه
Black Hawk Down
2001

بازیگری سریال1

پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019