-

بازی تاج و تخت -

فصل 6 - قسمت 7

Game of Thrones - S06 - E07
کارگردان: Mark Mylod نویسنده: Bryan Cogman
نام قسمت: The Broken Man زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

Sparrow High هدف دیگری را نگاه می کند. جیمی با یک قهرمان مقابله می کند. آریا طرحی می کند. شمال یادآوری می شود.