-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 9

Mr. Sunshine - S01 - E09
کارگردان:
نام قسمت: قسمت نهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اوژن می خواهد بداند چرا آی شین نمی تواند عقب نشینی کند.