-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 6

Mr. Sunshine - S01 - E06
کارگردان:
نام قسمت: قسمت ششم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اوژن به گذشته خود فرو می رود و سرانجام جواب خودرا به آی شین می دهد.