-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 10

Mr. Sunshine - S01 - E10
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

آی شین پس از شنیدن داستان اوژن احساس برخورد می کند، اما بعداً او را در یک شب برفی می بیند.