-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 3

Mr. Sunshine - S01 - E03
کارگردان:
نام قسمت: قسمت سوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در عصر قهوه و مدل‌های وارداتی، آ شین تفنگ آلمانی خود را ترجیح می دهد.