-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 7

Mr. Sunshine - S01 - E07
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

آی شین معنی واقعی عشق را می‌فهمد و اراذل و اوباش را خرد می کند.