-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 4

Mr. Sunshine - S01 - E04
کارگردان:
نام قسمت: قسمت چهارم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هوی سئونگ به چوسون برمی گردد و اوژن انتقام را در نظر می گیرد.