-

آقای آفتاب -

فصل اول - قسمت 2

Mr. Sunshine - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کلمات در برابر قدرتهای بی رحم خارجی بی فایده هستند در عوض او اسلحه را به دست می‌گیرد.