برف‌شکن - فصل دوم - قسمت 4

Snowpiercer - S02 - E04
کارگردان: David Frazee نام قسمت: قسمت چهارم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا