دانلود اپلیکیشن
Sean Bean

Sean Bean

بازیگری فیلم5

پوستر ولف‌ واکر
ولف‌ واکر
Wolfwalkers
2020
پوستر نقشه پرواز
نقشه پرواز
Flightplan
2005
پوستر ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003
پوستر ارباب حلقه ها: دو برج
ارباب حلقه ها: دو برج
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002
پوستر ارباب حلقه ها: یاران حلقه
ارباب حلقه ها: یاران حلقه
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2001

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021