خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Sean Bean

Sean Bean

بازیگری فیلم5

پوستر ولف‌ واکر
ولف‌ واکر
Wolfwalkers
2020
پوستر نقشه پرواز
نقشه پرواز
Flightplan
2005
پوستر ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003
پوستر ارباب حلقه ها: دو برج
ارباب حلقه ها: دو برج
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002
پوستر ارباب حلقه ها: یاران حلقه
ارباب حلقه ها: یاران حلقه
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2001

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021