برف‌شکن - فصل اول - قسمت 10

Snowpiercer - S01 - E10
کارگردان: James Hawes نام قسمت: قسمت دهم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا