دانلود اپلیکیشن
Daveed Diggs

Daveed Diggs

بازیگری فیلم2

پوستر روح دو زبانه
روح
Soul
2020
پوستر فردیناند دوبله
فردیناند
Ferdinand
2017

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021