خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Alison Wright

Alison Wright

بازیگری فیلم1

پوستر حسابدار
حسابدار
The Accountant
2016

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021