خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Iddo Goldberg

Iddo Goldberg

بازیگری فیلم2

پوستر در تقلا
در تقلا
Driven
2018
پوستر مقاومت
مقاومت
Defiance
2008

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021