خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Mickey Sumner

Mickey Sumner

بازیگری فیلم2

پوستر داستان ازدواج دو زبانه
داستان ازدواج
Marriage Story
2019
پوستر ساخت آمریکا
ساخت آمریکا
American Made
2017

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021