خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Rowan Blanchard

Rowan Blanchard

بازیگری فیلم1

پوستر چین خوردگی در زمان
چین خوردگی در زمان
A Wrinkle in Time
2018

بازیگری سریال1

پوستر برف‌شکن
برف‌شکن
Snowpiercer
2020 - 2021