-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 9

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E09
کارگردان: Shinya Shimomura
نام قسمت: قسمت نهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

این دو شیطان به نامهای تامایو و یوشیرو بودند که برای نجات تانژیرو آمدند.