-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 22

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E22
کارگردان: Yuuki Itoh
نام قسمت: قسمت بیست و دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هاشیراس تانجیرو را به دلیل نقض سپاه قاتل شیاطین با محافظت از یک دیو ، مورد نکوهش قرار می دهد. و سپس ، باد هاشیرا ، سانمی شینازوگاوا ، شمشیر خود را در برابر نزوکو بلند می کند.