-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 6

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E06
کارگردان: Junichi Minamino
نام قسمت: قسمت ششم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

تانژیرو اکنون با لباس سپاه قاتل شیاطین پوشیده شده است. شمشیر نیچیرین در لگن و نزوکو که اکنون بیدار است ، در یک جعبه مخصوص ساخته شده توسط اوروکوداکی در پشت ، برای اولین مأموریت خود بیرون می رود