-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 7

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E07
کارگردان: Masashi Takeuchi
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

شیاطین که اکنون به سه قسمت تقسیم شده اند ، تانژیرو را به گوشه ای سوق داده اند. پس از آن است که نزوکو حمله می کند.