-

شیطان کش: کیمتسو نو یائیبا -

فصل اول - قسمت 5

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - S01 - E05
کارگردان: Takashi Suhara
نام قسمت: قسمت پنجم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

با فرا رسیدن روز ، پس از نبرد هفت روزه فقط چهار شمشیر باز ایستاده اند. راهنماهایی که از تانژیرو و سایر بازماندگان استقبال می کنند.